NXB: Tổng Hợp TP.HCM

 
Xem theo:        
Để Trở Thành Người Bán Hàng Xuất Sắc
Tác giả: Jeffrey J.Fox NXB: Tổng Hợp TP.HCM Hình thức: Bìa Mềm
(0)
57.800 VNĐ 68.000 VNĐ
Marketing Đột Phá (Marketing Revolution)
Tác giả: Nhiều Tác Giả NXB: Tổng Hợp TP.HCM Hình thức: Bìa Mềm
(0)
159.800 VNĐ 188.000 VNĐ
Khác Biệt Hay Là Chết
Tác giả: Jach Trout - Steve Rivkin NXB: Tổng Hợp TP.HCM Hình thức: Bìa Mềm
(0)
96.000 VNĐ
Từ Bản Năng Đến Nghệ Thuật Bán Hàng
Tác giả: Daniel H. Pink NXB: Tổng hợp TP.HCM Hình thức: Bìa cứng
(0)
57.800 VNĐ 68.000 VNĐ
22 Quy Luật Bất Biến Trong Marketing
Tác giả: Al Ries - Jack Trout NXB: Tổng Hợp TP.HCM Hình thức: Bìa mềm
(0)
32.300 VNĐ 38.000 VNĐ
Đừng Bán Bảo Hiểm Hãy Trao Giải Pháp
Tác giả: Pilot Nguyễn NXB: Tổng Hợp TP.HCM Hình thức: Bìa Mềm
(0)
96.000 VNĐ 120.000 VNĐ
Người Bán Hàng Vĩ Đại Nhất Thế Giới
Tác giả: Og Mandino NXB: Tổng Hợp TP.HCM Hình thức: Bìa Mềm
(0)
118.400 VNĐ 148.000 VNĐ
Xem theo: