Hướng dẫn mua hàng

Bạn tiến hành mua hàng theo qui trình sau:

1. Duyệt và chọn sản phẩm

2. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng của bạn

Nhấp nút "Thêm vào giỏ hàng" để chọn mua sản phẩm

3. Thông tin giỏ hàng

Nhấp "Thanh toán" để tiếp tục...

4. Chi tiết giỏ hàng

- Tại đây bạn có thể thay đổi số lượng hàng hoá bằng cách nhập vào số lượng trong ô "Số lượng"
- Nếu muốn trả lại sản phẩm đã chọn (không mua nữa), bạn nhập vào số lượng của sản phẩm đó bằng "0"
- Mỗi lần thay đổi số lượng của sản phẩm, bạn nhớ phải click vào nút "Cập nhật" để hệ thống ghi nhận lại số lượng.
- Nếu bạn có mã số khuyến mãi nhập vào ô "Nhập mã thẻ" và nhấp đồng ý để cập nhật.
- Nếu bạn chưa quyết định mua hoặc tìm thêm sản phẩm có thể chọn "Tiếp tục mua hàng"

5. Các bước thanh toán

a. Đăng nhập

- Nhập Địa chỉ email và Mật khẩu đã đăng ký (Bạn đã đăng nhập trước thì bỏ qua bước này).
- Nếu chưa có tài khoản bạn có thể nhập thông tin vào các ô thông tin để tạo một tài khoản giao dịch.

b. Địa chỉ giao dịch

- Nhập vào Địa chỉ thanh toán và Địa chỉ giao hàng.
- Bạn có thể sử dụng các tuỳ chọn "Địa chỉ thanh toán giống tài khoản" và "Địa chỉ giao hàng giống địa chỉ thanh toán".
- Bạn có thể yêu cầu Davibooks gói quà hoặc xuất hóa đơn (nếu là công ty) cho bạn tại bước này.

c. Phương thức giao dịch

- Check chọn Phương thức thanh toán và Phương thức vận chuyển.

- Xem các Phương thức thanh toán tại đây

- Xem các Phương thức vận chuyển tại đây

d. Đặt mua hàng

- Hệ thống sẽ hiển thị hoá đơn mua hàng của bạn, nếu đồng ý bạn click  "Thanh toán" để kết thúc việc đặt mua hàng.
- Hệ thống sẽ gởi hóa đơn mua hàng qua email cho bạn. Nhân viên Davibooks sẽ liên hệ với bạn để giao hàng theo yêu cầu.

Davibooks.vn

22/01/2013