NXB: Tổng Hợp TP.HCM

 
Xem theo:        
5 Điểm Chết Trong Teamwork
(0)
96.900 VNĐ 114.000 VNĐ
17 Tố Chất Thiết Yếu Của Team Player
Tác giả: John C Maxwell NXB: Tổng Hợp TP.HCM Hình thức: Bìa Mềm
(0)
62.900 VNĐ 74.000 VNĐ
Tinh Hoa Quản Trị Dự Án
Tác giả: Nhiều Tác Giả NXB: Tổng Hợp TP.HCM Hình thức: Bìa Mềm
(0)
117.300 VNĐ 138.000 VNĐ
Định Hướng Tập Trung
Tác giả: Al Ries NXB: Tổng Hợp TP.HCM Hình thức: Bìa Mềm
(0)
27.000 VNĐ
Nhà Lãnh Đạo Nhạy Bén
Tác giả: Simon Hayward NXB: Tổng Hợp TP.HCM Hình thức: Bìa Mềm
(0)
96.000 VNĐ 120.000 VNĐ
Xem theo: