Hình thức: Bìa Mềm

 
Xem theo:        
Người Giỏi Không Phải Là Người Làm Tất Cả
Tác giả: Donna M. Genett Hình thức: Bìa Mềm
(0)
40.800 VNĐ 48.000 VNĐ
Xây Dựng Nhóm Làm Việc Creating Success
Tác giả: Robert B. Maddux Hình thức: Bìa Mềm
(0)
17.000 VNĐ 20.000 VNĐ
Quản Lý Dự Án Trên Một Trang Giấy
Tác giả: Clark A. Campbell NXB: Thời Đại Hình thức: Bìa Mềm
(0)
37.400 VNĐ 44.000 VNĐ
Dẫn Dắt Cuộc Cách Mạng
Tác giả: Gary Hamel NXB: Lao động xã hội Hình thức: Bìa Mềm
(0)
95.200 VNĐ 119.000 VNĐ
Người Dám Cho Đi Bán Được Nhiều Hơn
Tác giả: Bob Burg - John David Mann NXB: Trẻ Hình thức: Bìa Mềm
(0)
100.000 VNĐ 125.000 VNĐ
Lợi Nhuận Tốt
Tác giả: Charles G. Koch NXB: Hồng Đức Hình thức: Bìa Mềm
(0)
112.000 VNĐ 140.000 VNĐ
Mô Hình Phân Phối Và Bán Lẻ
Tác giả: Đào Xuân Khương NXB: Lao Động Hình thức: Bìa Mềm
(0)
72.250 VNĐ 85.000 VNĐ
Nâng Cao Tâm Trạng Cầm Cương Cảm Xúc
Tác giả: Larry Senn NXB: Hồng Đức Hình thức: Bìa Mềm
(0)
63.200 VNĐ 79.000 VNĐ
Xem theo: