Tác giả: Bob Burg

 
Xem theo:        
Nhà Lãnh Đạo Dám Cho Đi
Tác giả: Bob Burg - John D. Mann NXB: Trẻ Hình thức: Bìa Mềm
(0)
68.000 VNĐ 85.000 VNĐ
Người Dám Cho Đi Bán Được Nhiều Hơn
Tác giả: Bob Burg - John David Mann NXB: Trẻ Hình thức: Bìa Mềm
(0)
100.000 VNĐ 125.000 VNĐ
Người Dám Cho Đi (Bộ 4 Cuốn)
Tác giả: Bob Burg - John David Mann NXB: Trẻ Hình thức: Bìa Mềm
(0)
345.000 VNĐ
Xem theo: