Quản trị kinh doanh

 
Xem theo:        
Sắp xếp:    
Nhà Lãnh Đạo Nhạy Bén
Tác giả: Simon Hayward NXB: Tổng Hợp TP.HCM Hình thức: Bìa Mềm
(0)
96.000 VNĐ 120.000 VNĐ
Bán Lẻ Thông Minh
Tác giả: Richard Hammond NXB: Thế giới Hình thức: Bìa Mềm
(0)
128.000 VNĐ 160.000 VNĐ
Thế Lưỡng Nam Của Nhà Lãnh Đạo
Tác giả: Jocko Willink - Leif Babin NXB: Thế giới Hình thức: Bìa Mềm
(0)
144.000 VNĐ 180.000 VNĐ
Trên Đỉnh Phố Wall
Tác giả: Peter Lynch - John Rothchild NXB: Lao Động Hình thức: Bìa Mềm
(0)
175.200 VNĐ 219.000 VNĐ
Thiên Nga Đen
Tác giả: Nassim Nicholas Taleb NXB: Thế giới Hình thức: Bìa Mềm
(0)
239.200 VNĐ 299.000 VNĐ
Sếp Thật Sự Muốn Gì Ở Bạn
Tác giả: Steve Arneson NXB: Thanh Hoá Hình thức: Bìa Mềm
(0)
52.000 VNĐ 65.000 VNĐ
Định Hướng Tập Trung
Tác giả: Al Ries NXB: Tổng Hợp TP.HCM Hình thức: Bìa Mềm
(0)
27.000 VNĐ
Nam Châm Hút Nhân Tài
Tác giả: Mark Miller NXB: Thanh Hoá Hình thức: Bìa Mềm
(0)
52.000 VNĐ 65.000 VNĐ
Nâng Cao Tâm Trạng Cầm Cương Cảm Xúc
Tác giả: Larry Senn NXB: Hồng Đức Hình thức: Bìa Mềm
(0)
63.200 VNĐ 79.000 VNĐ
Dự Án Phượng Hoàng
Tác giả: Gene Kim - Kevin Behr - George Spafford NXB: Lao Động Hình thức: Bìa Mềm
(0)
183.200 VNĐ 229.000 VNĐ
Quản Trị Theo Phong Cách Cờ Vây
Tác giả: Bất Thức Nguyệt NXB: Phụ nữ Hình thức: Bìa Mềm
(0)
66.400 VNĐ 83.000 VNĐ
Tư Duy Đơn Giản
Tác giả: Ken Segall NXB: Thế giới Hình thức: Bìa Mềm
(0)
110.400 VNĐ 138.000 VNĐ
Mô Hình Thành Công
Tác giả: Sam Silverstein NXB: Phụ nữ Hình thức: Bìa Mềm
(0)
71.200 VNĐ 89.000 VNĐ
Sáng Tạo
Tác giả: Marty Neumeier NXB: Thế giới Hình thức: Bìa Mềm
(0)
79.200 VNĐ 99.000 VNĐ
Đảo Ngược
Tác giả: Marty Neumeier NXB: Lao động xã hội Hình thức: Bìa Mềm
(0)
79.200 VNĐ 99.000 VNĐ
Khoảng Cách
Tác giả: Marty Neumeier NXB: Thế giới Hình thức: Bìa Mềm
(0)
79.200 VNĐ 99.000 VNĐ
Zag Đột Phá
Tác giả: Marty Neumeier NXB: Thế giới Hình thức: Bìa Mềm
(0)
79.200 VNĐ 99.000 VNĐ
Lãnh Đạo Giỏi Hỏi Câu Hỏi Hay
Tác giả: John C. Maxwell NXB: Lao động xã hội Hình thức: Bìa Mềm
(0)
127.200 VNĐ 159.000 VNĐ
Mô Hình Phân Phối Và Bán Lẻ
Tác giả: Đào Xuân Khương NXB: Lao Động Hình thức: Bìa Mềm
(0)
68.000 VNĐ 85.000 VNĐ
Tinh Hoa Quản Trị Dự Án
Tác giả: Nhiều Tác Giả NXB: Tổng Hợp TP.HCM Hình thức: Bìa Mềm
(0)
117.300 VNĐ 138.000 VNĐ
Lợi Nhuận Tốt
Tác giả: Charles G. Koch NXB: Hồng Đức Hình thức: Bìa Mềm
(0)
112.000 VNĐ 140.000 VNĐ
58 Cách Thức Giao Tiếp Nơi Công Sở
Tác giả: Yamada Chihoko NXB: Công Thương Hình thức: Bìa Mềm
(0)
60.000 VNĐ 75.000 VNĐ
3000 Câu Nói Đầy Uy Lực Của Nhà Lãnh Đạo
Tác giả: Patrick Alain NXB: Lao Động Hình thức: Bìa Mềm
(0)
60.000 VNĐ 75.000 VNĐ
Xây Dựng Văn Hoá Doanh Nghiệp
Tác giả: Adrian Gostick - Chester Elton NXB: Thanh Hoá Hình thức: Bìa Mềm
(0)
71.200 VNĐ 89.000 VNĐ
Quản Lý Dự Án Thành Công
Tác giả: Trevor L. Young NXB: Hồng Đức Hình thức: Bìa Mềm
(0)
71.200 VNĐ 89.000 VNĐ
17 Tố Chất Thiết Yếu Của Team Player
Tác giả: John C Maxwell NXB: Tổng Hợp TP.HCM Hình thức: Bìa Mềm
(0)
62.900 VNĐ 74.000 VNĐ
5 Điểm Chết Trong Teamwork
(0)
96.900 VNĐ 114.000 VNĐ
Xem theo:        
Sắp xếp: