[Theravada] Tam Tạng Song Ngữ Pali - Việt (Bộ 27 Quyển: Tạng Luật 9Q + Tạng Kinh Tiểu Bộ 18Q)

Giỏ hàng

 

Chia sẻ

Facebook Twitter Google Buzz Link hay
Giá bán: 4.725.000 VNĐ

>> [ Kinh Phật ]

>> Tủ sách Phật Giáo

>> Sách Xưa

>> Tủ sách Triết học

>> Sách Thầy Viên Minh

>> Phật Giáo Nguyên Thủy

>Vật Phẩm Phật Giáo (New)

Cảo thơm lần giở trước đèn

Nhiều sách cổ, quý hiếm, được tái tạo bảo tồn.

Sách của Phạm Công Thiện, Bùi Giáng, Lê Mạnh Thát, Nghiêm Xuân Tú, Hoà Thượng Thích Minh Châu, Thiền sư Thích Nhất Hạnh,...

 
 

Sản phẩm liên quan

 

Mô tả sản phẩm

TAM TẠNG SONG NGỮ PALI-VIỆT (Bộ 27 Cuốn): TẠNG LUẬT (9 Cuốn) + TẠNG KINH: TIỂU BỘ KHUDDAKANIKĀYO (18 Cuốn)

TAM TẠNG KINH ĐIỂN gồm những lời giáo huấn, những điều răn dạy của Đức Phật Gotama trong suốt 45 năm kể từ khi Ngài chứng đắc thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác cho đến khi Đức Phật tịch diệt Niết Bàn, trong đó gồm có lời của các hàng đệ tử, chư thiên, phạm thiên,… được Ngài nhắc lại hoặc xác nhận cũng xem như là kim ngôn của Đức Phật.

TẠNG LUẬT (Vinayapiṭaka) gồm  9 Cuốn Song Ngữ Pāli – Việt:

1. Pārājikapāḷi & Phân Tích Giới Tỳ Khưu I (2004, 2008) (735 Trang)

2. Pācittiyapāḷi bhikkhu & Phân Tích Giới Tỳ Khưu II (2004, 2008) (625 Trang)

3. Pācittiyapāḷi bhikkhunī & Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni (2004, 2008) (441 Trang)

4. Mahāvaggapāḷi I & Đại Phẩm I (2003, 2009) (597 Trang)

5. Mahāvaggapāḷi II & Đại Phẩm II (2003, 2009) (674 Trang

6. Cullavaggapāḷi I & Tiểu Phẩm I (2003, 2009) (494 Trang)

7. Cullavaggapāḷi II & Tiểu Phẩm II (2003, 2009) (674 Trang)

8. Parivārapāḷi I & Tập Yếu I (2004, 2010) (456 Trang)

9. Parivārapāḷi II & Tập Yếu II (2004, 2010) (418 Trang)

* * *

TẠNG KINH: TIỂU BỘ KHUDDAKANIKĀYO gồm  18 Cuốn Song Ngữ Pāli – Việt:

1. Cẩm nang học Phật (1 tập)

2. Bổn Sanh (3 tập)

3. Phật sử & Hạnh tạng (1 tập)

4. Tam Tạng chỉ nam (1 tập)

5. Milinda Vấn đạo (1 tập)

6. Phân tích Đạo (2 tập)

7. Tiểu diễn giải (1 tập)

8. Đại diễn giải (1 tập)

9. Thánh nhân ký sự (3 tập)

10. Tiểu tụng - Pháp cú - Phật tự thuyết - Phật thuyết như vậy (1 tập)

11. Kinh tập (1 quyển)

12. Chuyện thiên cung- chuyện ngoạ quỷ (1 tập)

13. Trưởng lão kệ- Trưởng lão ni kệ (1 tập)

 

Thông tin thêm

=*=*=*=*=*=*=*=*=

Sách cũng có bán tại DAVIBOOKS - SÁCH ĐẤT VIỆT, chi nhánh:

-  A30/9 QL50, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM (028. 6265 2039)

Davibooks đem đến cho Quý độc giả những cuốn sách mới nhất, nhanh nhất, và chất lượng nhất.

Sách giảm giá

Nhận xét sản phẩm

Không tìm thấy nhận xét nào cho sản phẩm này
 

Viết nhận xét

Vui lòng đăng nhập để đăng nhận xét