Tìm kiếm tin tức

Sách Tiểu Học 2016

Thứ sáu, 7:29, 20/05/2016
DAVIBOOKS - SÁCH ĐẤT VIỆT      
A30/9 QL.50, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM      
ĐT: 0903 789 987 - 08.62 97 23 54 - FAX: 08.62 97 23 46 ; 08.62 65 20 39 - Email: lienhe@davibooks.vn
(Cách bến xe Q.8 150m về hướng đường Nguyễn Văn Linh. Đối diện Thế Giới Di Động)  
SÁCH TIỂU HỌC 2016 (NXB ĐHSP TP.HCM)
TT Tên sách Số trang  Kích thước Giá bìa
 
SÁCH THAM KHẢO HỌC KỲ I
     
1 Vở hướng dẫn ôn tập theo tuần - Môn Toán lớp 1 -             Quyển 1 80 16 x 24 20,000
2 Vở hướng dẫn ôn tập theo tuần - Môn Tiếng Việt lớp 1 -     Quyển 1 72 16 x 24 20,000
3 Vở hướng dẫn ôn tập theo tuần - Môn Tiếng Việt công nghệ giáo dục lớp 1  - Q1 68 16 x 24 20,000
4 Vở hướng dẫn ôn tập theo tuần - Môn Toán lớp 2 -              Quyển 1 80 16 x 24 20,000
5 Vở hướng dẫn ôn tập theo tuần - Môn Tiếng Việt lớp 2 -     Quyển 1 92 16 x 24 25,000
6 Vở hướng dẫn ôn tập theo tuần - Môn Toán lớp 3 -              Quyển 1 104 16 x 24 26,000
7 Vở hướng dẫn ôn tập theo tuần - Môn Tiếng Việt lớp 3 -     Quyển 1 112 16 x 24 26,000
8 Vở hướng dẫn ôn tập theo tuần - Môn Toán lớp 4 -              Quyển 1 84 16 x 24 25,000
9 Vở hướng dẫn ôn tập theo tuần - Môn Tiếng Việt lớp 4 -     Quyển 1 128 16 x 24 29,000
10 Vở hướng dẫn ôn tập theo tuần - Môn Toán lớp 5 -              Quyển 1 90 16 x 24 26,000
11 Vở hướng dẫn ôn tập theo tuần - Môn Tiếng Việt lớp 5 -     Quyển 1 120 16 x 24 26,000
12 Vở hướng dẫn Luyện từ và câu  - Môn Tiếng việt lớp 2 -      Quyển 1 56 16 x 24 18,000
13 Vở hướng dẫn Luyện từ và câu  - Môn Tiếng việt lớp 3 -      Quyển 1 64 16 x 24 18,000
14 Vở hướng dẫn Luyện từ và câu  - Môn Tiếng việt lớp 4 -      Quyển 1 72 16 x 24 25,000
15 Vở hướng dẫn Luyện từ và câu  - Môn Tiếng việt lớp 5 -      Quyển 1 60 16 x 24 18,000
16 Vở hướng dẫn Tập làm văn lớp 3 -                                         Quyển 1 48 16 x 24 18,000
17 Vở hướng dẫn Tập làm văn lớp 4 -                                         Quyển 1 48 16 x 24 18,000
18 Vở hướng dẫn Tập làm văn lớp 5 -                                         Quyển 1 60 16 x 24 20,000
  SÁCH THAM KHẢO HỌC KỲ II      
1 Vở hướng dẫn ôn tập theo tuần - Môn Toán lớp 1 -             Quyển 2 68 16 x 24 20,000
2 Vở hướng dẫn ôn tập theo tuần - Môn Tiếng Việt lớp 1 -     Quyển 2 70 16 x 24 20,000
3 Vở hướng dẫn ôn tập theo tuần - Môn Tiếng Việt công nghệ giáo dục lớp 1 - Q2 72 16 x 24 20,000
4 Vở hướng dẫn ôn tập theo tuần - Môn Toán lớp 2 -              Quyển 2 68 16 x 24 20,000
5 Vở hướng dẫn ôn tập theo tuần - Môn Tiếng Việt lớp 2 -     Quyển 2 88 16 x 24 24,000
6 Vở hướng dẫn ôn tập theo tuần - Môn Toán lớp 3 -              Quyển 2 92 16 x 24 26,000
7 Vở hướng dẫn ôn tập theo tuần - Môn Tiếng Việt lớp 3 -     Quyển 2 96 16 x 24 26,000
8 Vở hướng dẫn ôn tập theo tuần - Môn Toán lớp 4 -              Quyển 2 96 16 x 24 26,000
9 Vở hướng dẫn ôn tập theo tuần - Môn Tiếng Việt lớp 4 -     Quyển 2 132 16 x 24 29,000
10 Vở hướng dẫn ôn tập theo tuần - Môn Toán lớp 5 -              Quyển 2 92 16 x 24 25,000
11 Vở hướng dẫn ôn tập theo tuần - Môn Tiếng Việt lớp 5 -     Quyển 2 102 16 x 24 26,000
12 Vở hướng dẫn Luyện từ và câu  - Môn Tiếng việt lớp 2 -     Quyển 2 44 16 x 24 16,000
13 Vở hướng dẫn Luyện từ và câu  - Môn Tiếng việt lớp 3 -     Quyển 2 48 16 x 24 16,000
14 Vở hướng dẫn Luyện từ và câu  - Môn Tiếng việt lớp 4 -     Quyển 2 80 16 x 24 24,000
15 Vở hướng dẫn Luyện từ và câu  - Môn Tiếng việt lớp 5 -     Quyển 2 56 16 x 24 16,000
16 Vở hướng dẫn Tập làm văn lớp 3 -                                        Quyển 2 40 16 x 24 16,000
17 Vở hướng dẫn Tập làm văn lớp 4 -                                        Quyển 2 48 16 x 24 16,000
18 Vở hướng dẫn Tập làm văn lớp 5 -                                        Quyển 2 60 16 x 24 20,000
 
SÁCH HỖ TRỢ HỌC BUỔI 2 (Dành cho học sinh học 2 buổi/ngày)
     
1 Vở hướng dẫn ôn luyện - Môn Toán lớp 1 - Q1 72 16 x 24 19,000
2 Vở hướng dẫn ôn luyện - Môn Toán lớp 1 - Q2 72 16 x 24 19,000
3 Vở hướng dẫn ôn luyện - Môn Tiếng Việt lớp 1 - Q1 72 16 x 24 19,000
4 Vở hướng dẫn ôn luyện - Môn Tiếng Việt lớp 1 - Q2 72 16 x 24 19,000
5 Vở hướng dẫn ôn luyện - Môn Toán lớp 2 - Q1 72 16 x 24 19,000
6 Vở hướng dẫn ôn luyện - Môn Toán lớp 2 - Q2 72 16 x 24 19,000
7 Vở hướng dẫn ôn luyện - Môn Tiếng Việt lớp 2 - Q1 72 16 x 24 19,000
8 Vở hướng dẫn ôn luyện - Môn Tiếng Việt lớp 2- Q2 72 16 x 24 19,000
9 Vở hướng dẫn ôn luyện  - Môn Toán lớp 3 - Q1 90 16 x 24 22,000
10 Vở hướng dẫn ôn luyện  - Môn Toán lớp 3 - Q2 90 16 x 24 22,000
11 Vở hướng dẫn ôn luyện  - Môn Tiếng Việt lớp 3 - Q1 90 16 x 24 22,000
12 Vở hướng dẫn ôn luyện  - Môn Tiếng Việt lớp 3 - Q2 90 16 x 24 22,000
13 Vở hướng dẫn ôn luyện  - Môn Toán lớp 4 - Q1 90 16 x 24 22,000
14 Vở hướng dẫn ôn luyện  - Môn Toán lớp 4 - Q2 90 16 x 24 22,000
15 Vở hướng dẫn ôn luyện - Môn Tiếng Việt lớp 4 - Q1 90 16 x 24 22,000
16 Vở hướng dẫn ôn luyện - Môn Tiếng Việt lớp 4 - Q2 90 16 x 24 22,000
17 Vở hướng dẫn ôn luyện - Môn Toán lớp 5 - Q1 90 16 x 24 22,000
18 Vở hướng dẫn ôn luyện - Môn Toán lớp 5 - Q2 90 16 x 24 22,000
19 Vở hướng dẫn ôn luyện - Môn Tiếng Việt lớp 5 - Q1 90 16 x 24 22,000
20 Vở hướng dẫn ôn luyện - Môn Tiếng Việt lớp 5 - Q2 90 16 x 24 22,000
 
SÁCH THAM KHẢO HỌC HÈ
     
1 Vở hướng dẫn ôn tập hè - Môn Toán lớp 1 92 16 x 24 25,000
2 Vở hướng dẫn ôn tập hè - Môn Tiếng Việt lớp 1 88 16 x 24 25,000
3 Vở hướng dẫn ôn tập hè - Môn Tiếng Việt Công nghệ giáo dục lớp 1 84 16 x 24 25,000
4 Vở hướng dẫn ôn tập hè - Môn Toán lớp 2 80 16 x 24 25,000
5 Vở hướng dẫn ôn tập hè - Môn Tiếng Việt lớp 2 96 16 x 24 25,000
6 Vở hướng dẫn ôn tập hè - Môn Toán lớp 3  100 16 x 24 27,000
7 Vở hướng dẫn ôn tập hè - Môn Tiếng Việt lớp 3  104 16 x 24 27,000
8 Vở hướng dẫn ôn tập hè - Môn Toán lớp 4  100 16 x 24 30,000
9 Vở hướng dẫn ôn tập hè - Môn Tiếng Việt lớp 4  120 16 x 24 30,000

 

Lượt xem: 1490
 

Tin cùng chuyên mục: "Davibooks"