[Theravada] Kinh Chuyển Pháp Luân - Tỳ Kheo Hộ Pháp

Giỏ hàng

 

Chia sẻ

Facebook Twitter Google Buzz Link hay
Tác giả: TK.Hộ Pháp NXB: Tôn giáo Hình thức: Bìa Cứng
Giá bán: 150.000 VNĐ

Đức-Phật thuyết dạy rằng:

- Này chư tỳ-khưu! Khi nào trí-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của tứ Thánh-đế theo tam-tuệ-luân (trí-tuệ-học, trí-tuệ-hành, trí-tuệ thành), thành 12 loại trí tuệ-hoàn toàn trong sáng, thanh-tịnh đã phát sinh đến với Như-Lai.

- Này chư tỳ-khưu! Khi ấy, Như-Lai dõng dạc khẳng định truyền dạy rằng: "Như-Lai đã chứng đắc thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác vô thượng trong toàn cõi thế giới chúng-sinh: nhân-loại, vua chúa, sa-môn, bà-la-môn, chư-thiên, ma-vương và phạm-thiên cả thảy."

Trí-tuệ quán-triệt đã phát sinh đến với Như-Lai, biết rõ rằng: "A-ra-hán Thánh-quả-tuệ giải thoát của Như-Lai không bao giờ bị hư hoại, kiếp này là kiếp chót, sau kiếp này, chắc chắn không còn tái sinh kiếp nào nữa.”

- Kinh Chuyển-Pháp-Luân -

=========

>> [ Kinh Phật ]

>> Tủ sách Phật Giáo

>> Sách Xưa

>> Tủ sách Triết học

>> Sách Thầy Viên Minh

>> Phật Giáo Nguyên Thủy

>>> Vật Phẩm Phật Giáo (New)

Cảo thơm lần giở trước đèn

Nhiều sách cổ, quý hiếm, được tái tạo bảo tồn.

Sách của Phạm Công Thiện, Bùi Giáng, Lê Mạnh Thát, Nghiêm Xuân Tú, Hoà Thượng Thích Minh Châu, Thiền sư Thích Nhất Hạnh,...

 
 

Sản phẩm liên quan

 

Khách hàng mua sản phẩm này cũng mua

 

Mô tả sản phẩm

Dhammacakkappavattanasutta: Kinh Chuyển- pháp-luân là một bài kinh vô cùng trọng yếu trong toàn giáo-pháp của Đức-Phật, bởi vì trong bài kinh này, Đức-Phật thuyết giảng về pháp-hành trung-đạo đó là pháp-hành bát-chánh-đạo dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, có 4 bậc Thánh-nhân trong Phật-giáo.

Trong bài kinh này, Đức-Phật thuyết giảng về tứ Thánh-đế và mỗi Thánh-đế có tam-tuệ-luân luân chuyển theo tuần tự từ trí-tuệ-học (sacca-ñāna), luân chuyển đến trí-tuệ-hành (kicca-ñāna), luân chuyển đến quả trí-tuệ-thành (kata-ñāna) (3x4) thành 12 loại trí tuệ như là dhammacakka: bánh xe pháp-luân.

- Trí-tuệ-học (saccañāna) đó là trí tuệ học tứ Thánh-đế thuộc về phần pháp-học Phật-giáo.

- Trí-tuệ-hành (kiccañāna) đó là trí tuệ thiền-tuệ hành phận sự của tứ Thánh-đế thuộc về phần pháp-hành Phật-giáo.

- Trí-tuệ-thành (katañāna) đó là trí tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới đã hoàn thành xong phận sự của tứ Thánh-để đó là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, thuộc về phần pháp-thành Phật-giáo.

Như vậy, bài kinh Chuyển-pháp-luân (Dhammacakkappavattanasutta) này là một bài kinh thuyết giảng về tứ Thánh-đế cốt yếu nhất trong Phật-giáo, cũng là bài kinh vô cùng đặc biệt gồm có đủ 3 loại Phật-giáo trọng yếu làm nền tảng căn bản đối với hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ.

Thật vậy, hành-giả thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ đó là thân niệm-xứ có 14 đối tượng, hoặc thọ niệm-xứ có 1 đối tượng phân chia làm 9 loại thọ, hoặc tâm niệm-xứ có 1 đối tượng phân chia làm 16 loại tâm, hoặc pháp niệm-xứ có 5 đối tượng, gồm có 21 đối tượng của pháp-hành tứ-niệm-xứ.

Hành-giả thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ với đối tượng nào trong 21 đối tượng ấy, hoặc hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ với đối-tượng thiền-tuệ sắc-pháp nào hoặc danh-pháp nào cũng đều dẫn đến phát sinh trí-tuệ thiền-tuệ theo tuần tự trải qua 16 loại trí-tuệ thiền-tuệ, từ trí-tuệ thiền-tuệ tam-giới cho đến trí-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới đều dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ thánh-đế cả thảy, mới chứng đắc như sau:

- Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được tham-ái trong 4 tham-tâm hợp với tà-kiến diệt tận được 2 loại phiền-não là tà-kiến (ditthi) và hoài-nghi (vicikicchā), trở thành bậc Thánh Nhập-lưu.

- Chứng đắc Nhất-lai Thánh-đạo, Nhất-lai Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được tham-ái loại thô cõi dục-giới trong 4 tham-tâm không hợp với tà-kiến, diệt tận được 2 loại phiền-não là sân loại thô (dosa), trở thành bậc Thánh Nhất-lai.

- Chứng đắc Bất-lai Thánh-đạo, Bất-lai Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được tham-ái loại vi-tế cõi dục-giới trong 4 tham-tâm không hợp với tà kiến, diệt tận được 3 loại phiền não là sân loại vi-tế (dosa) không còn dư sót, trở thành bậc Thánh Bất-lai.

- Chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được tham-ái tam-giới trong 4 tham-tâm không hợp với tà-kiến, và diệt tận được 7 loại phiền-não còn lại là tham (lobha), si (moha), ngã-mạn (māna), buồn-chán (thīna), phóng-tâm (uddhacca) không biết hổ-thẹn tội-lỗi (ahirika), không biết ghê-sợ tội-lỗi (anottappa) không còn dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cao-thượng.

Hành-giả trở thành Thánh-nhân bậc nào hoàn toàn tuỳ thuộc vào năng lực của 10 pháp-hạnh ba-la-mật5 pháp-chủ (indriya): tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi hành-giả.

Bài kinh Dhammacakkappavattanasutta có tầm quan trọng thiết yếu trong toàn giáo-pháp của Đức-Phật, nên các hàng thanh-văn đệ-tử cần phải học hỏi hiểu biết rõ bài kinh này.

Người nào học thuộc lòng bài kinh Dhammаcakkappavattanasutta bằng tiếng Pāļi và hiểu biết rõ ý nghĩa từng chữ từng câu trong bài kinh này, hằng ngày thường tụng bài kinh này, người ấy chắc chắn sẽ được quả báu cao quý.

Phật-Lịch 2562/2018

Rừng Núi Viên Không,

Xã Tóc-Tiên, huyện Tân-Thành,

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tỳ-Khưu Hộ-Pháp

Dhammarakkhita Bhikkhu

Aggamahāpandita

Thông tin thêm

=*=*=*=*=*=*=*=*=

Sách cũng có bán tại DAVIBOOKS - SÁCH ĐẤT VIỆT:

- A30/9 QL50, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM (Đối diện Điện Máy Xanh; cách bến xe Q8 150m hướng về phía đường Nguyễn Văn Linh)

- SĐT: 028 6265 2039

DAVIBOOKS đem đến cho Quý độc giả những bộ sách mới nhất, nhanh nhất, và chất lượng nhất.

Thông tin sản phẩm

Số trang
432
Kích thước
14 x 20 cm
Lượt xem
107
Trọng lượng
700 gr

Sách giảm giá

Nhận xét sản phẩm

Không tìm thấy nhận xét nào cho sản phẩm này
 

Viết nhận xét

Vui lòng đăng nhập để đăng nhận xét