[Sách Ảnh Ấn] Xuân Thu Tam Truyện - Khổng Tử (Trọn Bộ 5 Quyển)

Giỏ hàng

 

Chia sẻ

Facebook Twitter Google Buzz Link hay
Giá gốc: 1.060.000 VNĐ
Giá bán: 954.000 VNĐ
Tiết kiệm: 106.000 VNĐ (-10%)

>> Sách Xưa

>> Tủ sách Triết học

>> Sách Thầy Viên Minh

>> [ Kinh Phật ]

Sở dĩ có Xuân-thu tam truyện vì văn chép sử của Không Phu-tử rất tóm tắt, hàm súc, ít người hiểu thấu, nên về sau có ba học-giả làm thêm "Tam truyện" đề giải-thích ý-nghĩa kinh Xuân-thu. Ba học-giả ấy là :

1. Tả-Khưu-Minh, làm Thái-sử nước Lỗ, đồng-thời với Không-tử. Khi Không-tử trứ tác xong kinh Xuân- thu, ông làm Tả truyện đề chủ-giải và khai triển. Người ta gọi là "Tả-thị Xuân thu", cũng gọi là Tả-truyện (Một thuyết cho rằng: Tả truyện là do ông Tả Khưu đời Tần biên soạn - xem bài Cương-lĩnh thiên thứ nhất).

2. Công-Dương-Cao, một vị văn-thần cuối đời nhà Chu, khâm phục tác-giả và tác phẩm Xuân-thu, soạn- thảo một bộ sách bồ-túc và phát-huy thêm, gọi là "Công Dương truyện".

3. Cốc-Lương-Xích, người nước Tần trong đời Chiến-quốc (478-221 trước Tây lịch kỷ-nguyên), biên khảo thêm một bộ truyện đề bình-giải kinh Xuân-thu, gọi là “Cốc Lương truyện”.

Vậy Xuân thu tam truyện gồm có chính văn của Khổng Phu-tử và ba truyện của Tả-Khưu.Minh, Công-Dương-Cao, Cốc-Lương-Xích.

>> Tủ sách Phật Giáo

>> Phật Giáo Nguyên Thủy

>> Vật Phẩm Phật Giáo (New)

Cảo thơm lần giở trước đèn

Nhiều sách cổ, quý hiếm, được tái tạo bảo tồn.

Sách của Phạm Công Thiện, Bùi Giáng, Lê Mạnh Thát, Nghiêm Xuân Tú, Hoà Thượng Thích Minh Châu, Thiền sư Thích Nhất Hạnh,...

 
 

Sản phẩm liên quan

 

Mô tả sản phẩm

XUÂN-THU là tên một bộ sử nước Lỗ do Khổng tử (551-479 trước Tây-lịch kỷ-nguyên) ghi chép những việc quan trọng xảy ra hàng năm, từ đời vua Lỗ Ân-công nguyên niên tức là năm thứ 49 đời vua Chu Bình-vương, đến đời vua Lỗ Ai-công năm thứ 14, tức là năm thứ 39 đời vua Chu Kinh-vương, trong thời gian 242 năm. Khổng tử gọi bộ sử ký ấy là XUÂN-THU

Đây là một giai-đoạn lịch-sử Trung-Hoa thời kỳ mạt-diệp nhà Chu, ngôi thiên-tử suy nhược, bị bọn ngũ bá: Tề Hoàn-công, Tấn Văn-công, Tần Mục-công, Tống Tương-công, Sở Trang-vương nổi lên lấn át quyền thiên-tử, các nước chư hầu tranh chiếm lẫn nhau, các sử-gia gọi là thời đại hỗn-loạn, nên người đời sau đã mượn tên kinh Xuân- Thu đề gọi thời đại ấy là thời đại Xuân-thu (722-480 trước Tây-lịch kỷ-nguyên).

Mặc dù kinh Xuân-thu chỉ là một cuốn lịch-sử, nhưng khi ghi chép, Khổng Phu-tử đã vận dụng văn-tự và bút-pháp để khen chê, để phân-biệt kẻ thiện người ác hết sức minh-bạch và đanh thép; nên người đời sau đã phải công-nhận đó là những búa rìu trong kinh Xuân-thu (Xuân-thu phủ việt), cũng như đã nói: Khổng-tử làm kinh Xuân-thu mà bọn loạn-thần tặc-tử sợ (Không-tử tác Xuân-thu nhi loạn thần tặc-tử cụ).

Vì thế, kinh Xuân-thu đã có tác-dụng về đạo lý và đã giữ địa vị quan trọng trong nền văn hóa Đông-phương nói chung, Nho giáo nói riêng, trong sự biểu-dương học-thuyết "chính-danh, nhất quán, trung-dung, đại-đồng" của vị Vạn-thế Sư-biểu mà dân-tộc Việt-Nam đã chịu ảnh hưởng hơn 2000 năm nay.

Kinh Xuân-thu còn có tính-cách điển-hình gương mẫu cho người đời sau phải tôn-trọng danh-dự và nhiệm-vụ trong khi viết sử, và được liệt vào năm bộ kinh căn-bản của Nho-giáo (kinh Dịch, kinh Xuân-thu, kinh Thư, kinh Thi, kinh Lễ).

Trong kinh Xuân-thu, Khổng Phu-tử chỉ viết phần chính văn (bài cái), có in đủ phần chữ Hán và phần phiên âm trong bản dịch này. Còn phần "Tam truyện" chỉ in phần dịch nghĩa.

Sở dĩ có Xuân-thu tam truyện vì văn chép sử của Không Phu-tử rất tóm tắt, hàm súc, ít người hiểu thấu, nên về sau có ba học-giả làm thêm "Tam truyện" đề giải-thích ý-nghĩa kinh Xuân-thu. Ba học-giả ấy là :

1. Tả-Khưu-Minh, làm Thái-sử nước Lỗ, đồng-thời với Không-tử. Khi Không-tử trứ tác xong kinh Xuân- thu, ông làm Tả truyện đề chủ-giải và khai triển. Người ta gọi là "Tả-thị Xuân thu", cũng gọi là Tả-truyện (Một thuyết cho rằng: Tả truyện là do ông Tả Khưu đời Tần biên soạn - xem bài Cương-lĩnh thiên thứ nhất).

2. Công-Dương-Cao, một vị văn-thần cuối đời nhà Chu, khâm phục tác-giả và tác phẩm Xuân-thu, soạn- thảo một bộ sách bồ-túc và phát-huy thêm, gọi là "Công Dương truyện".

3. Cốc-Lương-Xích, người nước Tần trong đời Chiến-quốc (478-221 trước Tây lịch kỷ-nguyên), biên khảo thêm một bộ truyện đề bình-giải kinh Xuân-thu, gọi là “Cốc Lương truyện”.

Vậy Xuân thu tam truyện gồm có chính văn của Khổng Phu-tử và ba truyện của Tả-Khưu.Minh, Công-Dương-Cao, Cốc-Lương-Xích.

Nay đem dịch "Xuân-thu tam-truyện" tức là dịch luôn một lượt bốn bộ sách. Theo chương trình dịch-thuật sách Hán-văn của Bộ Giáo- Dục và Thanh-Niên, Trung-Tâm Học-Liệu rất hân hạnh được Cụ Sơn-Mai Hoàng Khôi, một học giả uyên bác về Việt-văn, Pháp-văn lẫn Hán-văn, nhận phiên dịch bộ Xuân-thu tam-truyện. Chúng tôi chân-thành cảm-tạ Hoàng Tiên-sinh cùng Quý-vị trong Hội-đồng duyệt sách và trân-trọng giới-thiệu bản dịch bộ Xuân-thu tam truyện với độc-giả.

Saigon, ngày 25 tháng 11 năm 1968

LỄ PHỤC- THIỆN

Chuyên-viên Hán-học Trung-Tâm Học-Liệu

Thông tin thêm

Sách cũng có bán tại DAVIBOOKS - SÁCH ĐẤT VIỆT, chi nhánh:

-  A30/9 QL50, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM (028. 6265 2039)

Davibooks đem đến cho Quý độc giả những cuốn sách mới nhất, nhanh nhất, và chất lượng nhất.

Thông tin sản phẩm

Sách giảm giá

Nhận xét sản phẩm

Không tìm thấy nhận xét nào cho sản phẩm này
 

Viết nhận xét

Vui lòng đăng nhập để đăng nhận xét