Tượng Kỳ Hậu Vệ

Tượng Kỳ Hậu Vệ

Giỏ hàng

 

Chia sẻ

Facebook Twitter Google Buzz Link hay
Giá gốc: 33.000 VNĐ
Giá bán: 26.400 VNĐ
Tiết kiệm: 6.600 VNĐ (-20%)
 
 

Sản phẩm liên quan

Giá bán tất cả: 36.800 VNĐ
 

Mô tả sản phẩm

Mục lục:

Phần thứ nhất: Bình phong mã đối đương đầu pháo quá hà xe, bình xe áp mã cuộc (gồm 5 cuộc)

Cuộc 1: Bình pháo đối xe hồi tâm mã

Đối tiên thất lộ pháo, pháo đả trung binh

Cuộc 2: Bình pháo đổi xe - hồi tâm mã

Đổi tiên thất lộ pháo - pháo đả trung binh

Cuộc 3: Hồi cung mã đối tiên

Dùng thất lộ pháo - xe sát thất binh

Cuộc 4: Hồi tâm mã đối tiên

Thất lộ pháo xe sát thất binh

Cuộc 5: Hồi tâm mã đối tiên

Dùng thất lộ pháo, xe sát thất binh

Phần thứ hai: Bình phong mã đối đương đầu pháo quá hà xe và đổi xe cuộc (gồm 17 cuộc)

Cuộc 6: Tiến tả mã đối tiên

Dùng thất lộ pháo và tả hoành xe

Cuộc 7: Tiến tả mã đối tiên

Dùng thất lộ pháo và tả trực xe

Cuộc 8: Thượng sĩ và tượng đối tiên

Tiến hà mã và mã sát trùng tốt

Cuộc 9: Thượng sĩ tượng đối tiên

Dùng mã tiến hà mã và bình thất lộ pháo

Cuộc 10: Thượng sĩ tượng ứng tiên

Dùng tiến hà mã và bình thất lộ pháo

Cuộc 11: Thượng sĩ tượng ứng tiên

Dùng hà khẩu mã và lục lộ pháoPhần thứ ba: Phi trung tượng ứng thất lộ mã và tiến hà khẩu mã (gồm 8 cuộc)

Cuộc 23: Kỵ hà pháo ứng tiên

Tiến mã thượng sĩ hồi hà khẩu mã

Cuộc 24: Kỵ hà pháo ứng tiên

Thượng sĩ nhảy mã và tiến trung binh

Cuộc 25: Kỵ hà pháo ứng tiên

Tiến mã lên sĩ và thất lộ pháo

Cuộc 26: Thoái xe kỵ hà ứng tiên

Nhảy mã và phế nhị lộ xe

Cuộc 27: Thượng hữu sĩ nhị lộ pháo ép xe ứng tiên nhảy mã thượng sĩ và dàn lục lộ pháo

Cuộc 29: Thượng sĩ tiến nhị lộ pháo ứng tiên tiến mã thượng sĩ tiến nhị lộ pháo ứng tiên tiến mã thượng sĩ và thất lộ pháo

Cuộc 30: Thượng hữu sĩ tiến nhị lộ pháo ứng tiên tiến mã thượng sĩ và bình thất lộ pháo

Phần thứ tư: Bình phong mã ứng đương đầu pháo tiến thất binh và tuần hà pháo (gồm 9 cuộc)

Cuộc 31: Tiến tả pháo xuất tam lộ xe ứng phó

Tiên trực xung trung tốt

Cuộc 32: Tiến tả pháo xuất tam lộ xe ứng tiên

Dùng liên hoàn mã (mã đội)

Cuộc 33: Tiến tả pháo xuất tam lộ xe

Ứng tiên thượng liên hoàn mã

Cuộc 34: Tiến tả pháo và thượng tả sĩ ứng phó tiên

Tiến liên hoàn mã

Cuộc 35: Tiến tả pháo thượng tả sĩ ứng phó tiên

Tiến liên hoàn mãPhần thứ năm: Danh thủ đối cuộc tuyển (Những ván cờ minh hoạ) (Gồm 28 cuộc)

Cuộc 1: Vương gia lương (Tiên hoà) - Hầu Ngọc Sơn

Thế trận ngũ bát pháo đối bình phong mã

Cuộc 2: Hầu Ngọc Sơn (Tiên Hoà) - Vương Gia Vương

Thế trận: Ngũ lục pháo đối bình phong mã

Cuộc 3: Dương Quan Lân (Tiên Hoà) Vương Gia Lương

Thế trận: Đương đầu pháo tiến

Thất binh đối bình phong mã

Cuộc 4: Vương Gia Lương (Tiên thắng) - Lý Nghĩa Đình

Thế trận: Thuận pháo trực xe công hoành xe

Cuộc 5: Lý Nghĩa, Đình (Tiên Thắng) - Vương Gia Lương

Thế trận bình phong đối trung pháo hoành

Xe liên hoàn hiệp mã

Cuộc 6: Trương Đức Khôi (Tiên Hoà) - Vương Gia Lương

Thế trận bình phong mã đối trung pháo hoành

Xe liên hoàn hiệp mã

Cuộc 7: Vương Gia Lương (Tiên Hoà) - Trương Đức Khôi

Thế trận: Đương đầu pháo tiến tam binh đối bình phong mã

Cuộc 8: Vương gia lương (Tiên thắng) - Lưu Ức từ thế trận ngũ thất pháo đối bình phong mã

Trân trọng giới thiệu!

Thông tin sản phẩm

Số trang
212
Kích thước
13 x 19 cm
Lượt xem
2012
Trọng lượng
230 gr

Nhận xét sản phẩm

Không tìm thấy nhận xét nào cho sản phẩm này
 

Viết nhận xét

Vui lòng đăng nhập để đăng nhận xét