Hiệu Trưởng Và Kế Toán Trường Học Những Quy Định Mới Nhất Cần Biết Về Giáo Dục 2009 - 2010

Giỏ hàng

 

Chia sẻ

Facebook Twitter Google Buzz Link hay
Giá bán: 298.000 VNĐ
 
 

Mô tả sản phẩm

Trong công cuộc cách mạng giáo dục hiện nay, Hiệu trưởng và lãnh đạo trong trường học là người có vai trò chủ đạo trong đổi mới giáo dục. Người hiệu trưởng cần nắm vững và thực hiện tốt các quy định về chuyên môn như thực hiện tốt điều lệ, quy chế của trường, thực hiện tốt việc tuyển sinh, đào tạo, dạy thêm, thực hiện tốt việc quản lý hồ sơ, thi tốt nghiệp, đánh giá, xếp loại học sinh, sinh viên, văn bằng, chứng chỉ, thực hiện tốt mức chất lượng tốt thiểu, xếp hạng của trường, tiêu chuẩn đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục và nhà trường. Hiệu trưởng và các cán bộ còn cần phải tuân thủ các quy định về quản lý như thực hiện tốt trách nhiệm của người lãnh đạo, thực hiện tốt việc thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân cũng như thực hiện tốt văn hoá công sở.

Đối với cán bộ làm công tác kế toán trường học cần nắm vững và thực hiện tốt các quy định về đầu tư, mua sắm tài sản, tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại, chi hội nghị, họp, tiếp khách, quà tặng, về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính, các quy định khác về thu chi và các quy định về chế độ đối với giáo viên và học sinh, sinh viên.

Cuốn sách “Hiệu Trưởng Và Kế Toán Trường Học Những Quy Định Mới Nhất Cần Biết Về Giáo Dục - Đào Tạo Năm Học 2009 - 2010” được biên soạn nhằm giúp các Hiệu trưởng, lãnh đạo nhà trường và các cán bộ kế toán trong ngành giáo dục nắm được các quy định mới nhất trong lĩnh vực nói trên.

Cuốn sách gồm các phần sau:

Phần thứ nhất: Quy định dành cho Hiệu trưởng

Mục 1: Quy định chung

Mục 2: Quy định mới về thành lập, chia, tách, giải thể, chuyển đổi loại hình, điều lệ, quy chế trường

Mục 3: Quy định mới về tuyển sinh, đào tạo, dạy thêm

Mục 4: Quy định mới về quản lý hồ sơ, thi tốt nghiệp, đánh giá, xếp loại học sinh, sinh viên, văn bằng, chứng chỉ

Mục 5: Quy định mới về chất lượng tối thiểu, xếp hạng của trường, tiêu chuẩn đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục và nhà trường

Mục 6: Quy định mới về trách nhiệm của Hiệu trưởng và lãnh đạo trong nhà trường

Mục 7: Quy định mới về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, văn hoá công sở

Mục 8: Quy định mới về giáo dục quốc phòng, an ninh

Phần thứ hai: Quy định dành cho kế toán trong nhà trường


Mục 1: Quy định mới về chế độ, chính sách, tiền lương đối với giáo viên, cán bộ

Mục 2: Quy định mới về đầu tư, mua sắm tài sản, tiêu chuẩn định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại, chi hội nghị, họp, tiếp khách, quà tặng

Mục 3: Quy định mới về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính.

Mục 4: Quy định mới về thu chi khác

Mục 5: Quy định mới về học sinh, sinh viên

Trân trọng giới thiệu!

Thông tin sản phẩm

Số trang
856
Kích thước
19 x 27 cm
Lượt xem
1735
Trọng lượng
1,35 kg

Nhận xét sản phẩm

Không tìm thấy nhận xét nào cho sản phẩm này
 

Viết nhận xét

Vui lòng đăng nhập để đăng nhận xét