Tác giả: Henry Mintzberg

 
Xem theo:        
Nói Vậy Mà Không Phải Vậy
Tác giả: Henry Mintzberg NXB: Trẻ Hình thức: Bìa mềm
(0)
110.000 VNĐ
Nhà Quản Lý Không Cần Bằng MBA
Tác giả: Henry Mintzberg NXB: Trẻ Hình thức: Bìa mềm
(0)
180.000 VNĐ
Xem theo: