NXB: Tri thức

 
Xem theo:        
Những Người Khổng Lồ Bé Nhỏ
Tác giả: Bo Burlingham NXB: Tri thức Hình thức: Bìa mềm
(0)
99.000 VNĐ
Những Quy Tắc Trong Cuộc Sống
Tác giả: Richard Templar NXB: Tri thức Hình thức: Bìa mềm
(0)
79.000 VNĐ
Nhà Quản Lý Tức Thì
Tác giả: Cy Charney NXB: Tri thức Hình thức: Bìa mềm
(0)
59.000 VNĐ
Câu Chuyện Google
Tác giả: David A.vise - Mark Malseed NXB: Tri thức Hình thức: Bìa mềm
(0)
69.000 VNĐ
Nhà Quản Lý Tài Ba
Tác giả: Nic Peelings NXB: Tri thức Hình thức: Bìa mềm
(0)
35.000 VNĐ
90 Ngày Đầu Tiên Làm Lãnh Đạo
Tác giả: Michel Watkins NXB: Tri thức Hình thức: Bìa mềm
(0)
45.000 VNĐ
Quản Lý Nhóm
Tác giả: Lawrence Holpp NXB: Tri thức Hình thức: Bìa mềm
(0)
54.000 VNĐ
Chủ Nghĩa Tự Do Của HAYEK
Tác giả: Gilles DostTaler NXB: Tri thức Hình thức: Bìa mềm
(0)
34.000 VNĐ
Xem theo: