NXB: Trẻ

 
Xem theo:        
Lợi Thế Văn Hóa
Tác giả: Mijnd Huijser NXB: Trẻ Hình thức: Bìa mềm
(0)
29.500 VNĐ
Vận Hành Toàn Cầu Hoá
Tác giả: Joseph E. Stiglitz NXB: Trẻ Hình thức: Bìa mềm
(0)
92.000 VNĐ
Biến Đam Mê Thành Nghề
Tác giả: Nguyễn Thành Lâm NXB: Trẻ Hình thức: Bìa mềm
(0)
41.000 VNĐ
Nhà Quản Lý Không Cần Bằng MBA
Tác giả: Henry Mintzberg NXB: Trẻ Hình thức: Bìa mềm
(0)
180.000 VNĐ
Người Tiêu Dùng Học
Tác giả: Philip Graves NXB: Trẻ Hình thức: Bìa mềm
(0)
75.000 VNĐ
Nhà Lãnh Đạo Không Chức Danh
Tác giả: Robin Sharma NXB: Trẻ Hình thức: Bìa mềm
(0)
80.000 VNĐ
Xem theo: