NXB: Trẻ

 
Xem theo:        
Nhà Quản Trị Thành Công
Tác giả: Peter F. Drucker NXB: Trẻ Hình thức: Bìa Mềm
(0)
43.000 VNĐ
Cái Đuôi Dài
Tác giả: Chris Anderson NXB: Trẻ Hình thức: Bìa mềm
(0)
84.000 VNĐ
Quản Trị Thương Hiệu 101
Tác giả: Mainak Dhar NXB: Trẻ Hình thức: Bìa mềm
(0)
50.000 VNĐ
Bí Quyết Của Các CEO
Tác giả: Steve Tappin - Andrew Cave NXB: Trẻ Hình thức: Bìa mềm
(0)
79.000 VNĐ
Những Nguyên Lý Quản Trị Bất Biến Mọi Thời Đại
Tác giả: Peter F. Drucker NXB: Trẻ Hình thức: Bìa mềm
(0)
86.400 VNĐ 108.000 VNĐ
Thiết Kế Làm Nên Thương Hiệu
Tác giả: Jay Greene NXB: Trẻ Hình thức: Bìa mềm
(0)
66.000 VNĐ
Nền Kinh Tế Cảm Ơn
Tác giả: Gary Vaynerchuk NXB: Trẻ Hình thức: Bìa mềm
(0)
83.000 VNĐ
Kinh Tế Học Ồ Quá Dễ
Tác giả: Ngọc Trân NXB: Trẻ Hình thức: Bìa mềm
(0)
80.000 VNĐ
Xem theo: