NXB: Trẻ

 
Xem theo:        
Nhà Quản Trị Thành Công
Tác giả: Peter F. Drucker NXB: Trẻ Hình thức: Bìa Mềm
(0)
43.000 VNĐ
Cái Đuôi Dài
Tác giả: Chris Anderson NXB: Trẻ Hình thức: Bìa mềm
(0)
154.800 VNĐ 172.000 VNĐ
Quản Trị Thương Hiệu 101
Tác giả: Mainak Dhar NXB: Trẻ Hình thức: Bìa mềm
(0)
50.000 VNĐ
Bí Quyết Của Các CEO
Tác giả: Steve Tappin - Andrew Cave NXB: Trẻ Hình thức: Bìa mềm
(0)
79.000 VNĐ
Những Nguyên Lý Quản Trị Bất Biến Mọi Thời Đại
Tác giả: Peter F. Drucker NXB: Trẻ Hình thức: Bìa mềm
(0)
97.200 VNĐ 108.000 VNĐ
Thiết Kế Làm Nên Thương Hiệu
Tác giả: Jay Greene NXB: Trẻ Hình thức: Bìa mềm
(0)
59.400 VNĐ 66.000 VNĐ
Nền Kinh Tế Cảm Ơn
Tác giả: Gary Vaynerchuk NXB: Trẻ Hình thức: Bìa mềm
(0)
74.700 VNĐ 83.000 VNĐ
Kinh Tế Học Ồ Quá Dễ
Tác giả: Ngọc Trân NXB: Trẻ Hình thức: Bìa mềm
(0)
72.000 VNĐ 80.000 VNĐ
Nhà Lãnh Đạo Dám Cho Đi
Tác giả: Bob Burg - John D. Mann NXB: Trẻ Hình thức: Bìa Mềm
(0)
76.500 VNĐ 85.000 VNĐ
Người Dám Cho Đi Bán Được Nhiều Hơn
Tác giả: Bob Burg - John David Mann NXB: Trẻ Hình thức: Bìa Mềm
(0)
112.500 VNĐ 125.000 VNĐ
Xem theo: