NXB: Thanh Hoá

 
Xem theo:        
Nghệ Thuật Lãnh Đạo Của Người Châu Á
Tác giả: Korsak Chairasmisak NXB: Thanh Hoá Hình thức: Bìa mềm
(0)
16.000 VNĐ 20.000 VNĐ
Hãy Bắt Đầu Với Câu Hỏi Tại Sao
Tác giả: Simon Sinek NXB: Thanh Hoá Hình thức: Bìa mềm
(0)
53.600 VNĐ 67.000 VNĐ
Điều Hành Doanh Nghiệp Thật Là Dễ
Tác giả: Dick Cross NXB: Thanh Hoá Hình thức: Bìa mềm
(0)
62.400 VNĐ 78.000 VNĐ
8 Quy Tắc Vàng Khởi Nghiệp
Tác giả: Sean C.Castrina NXB: Thanh Hoá Hình thức: Bìa mềm
(0)
55.200 VNĐ 69.000 VNĐ
Xây Dựng Văn Hoá Doanh Nghiệp
Tác giả: Adrian Gostick - Chester Elton NXB: Thanh Hoá Hình thức: Bìa Mềm
(0)
71.200 VNĐ 89.000 VNĐ
Xem theo: