NXB: Hồng Đức

 
Xem theo:        
Quản Trị Học
(0)
90.000 VNĐ
Dẫn Dắt Công Cuộc Thay Đổi
Tác giả: Nhiều Tác Giả NXB: Hồng Đức Hình thức: Bìa mềm
(0)
69.000 VNĐ
Ngôn Ngữ Của Nhà Lãnh Đạo The Language Of Leader
Tác giả: Kevin Murray NXB: Hồng Đức Hình thức: Bìa Mềm
(0)
71.200 VNĐ 89.000 VNĐ
Đừng Quản Lý Hãy Huấn Luyện
Tác giả: Terri Levine NXB: Hồng Đức Hình thức: Bìa Mềm
(0)
38.400 VNĐ 48.000 VNĐ
Quản Lý Dự Án Thành Công
Tác giả: Trevor L. Young NXB: Hồng Đức Hình thức: Bìa Mềm
(0)
71.200 VNĐ 89.000 VNĐ
Xem theo: