Hình thức: Bìa Mềm

 
Xem theo:        
Sáng Tạo Chiến Dịch PR Hiệu Quả
Tác giả: FirstNews NXB: Trẻ Hình thức: Bìa mềm
(0)
36.000 VNĐ
Thị Hiếu và Quảng Cáo
Tác giả: Bùi Văn Danh NXB: Văn hoá Sài gòn Hình thức: Bìa mềm
(0)
27.000 VNĐ
Marketing Rất Đơn Giản
Tác giả: Nguyên Đức NXB: Lao động xã hội Hình thức: Bìa mềm
(0)
27.500 VNĐ
Marketing Ngân Hàng
Tác giả: Trịnh Quốc Trung NXB: Thống kê Hình thức: Bìa mềm
(0)
138.000 VNĐ
Khác Biệt Hay Là Chết
Tác giả: Jach Trout - Steve Rivkin NXB: Tổng Hợp TP.HCM Hình thức: Bìa Mềm
(0)
96.000 VNĐ
Khách Hàng Muốn Mua Gì
Tác giả: Micheal Solomon NXB: Lao động xã hội Hình thức: Bìa mềm
(0)
59.000 VNĐ
Đi Tìm Niềm Tin Thời Internet
Tác giả: Alan Phan NXB: Thời Đại Hình thức: Bìa mềm
(0)
65.000 VNĐ
Xem theo: