Hình thức: Bìa Mềm

 
Xem theo:        
Lợi Thế Văn Hóa
Tác giả: Mijnd Huijser NXB: Trẻ Hình thức: Bìa mềm
(0)
29.500 VNĐ
Kinh Tế Phát Triển
Tác giả: Robert C. Guell. NXB: Đồng Nai Hình thức: Bìa mềm
(0)
58.000 VNĐ
Đàm Phán Bất Kỳ Ai
(0)
80.100 VNĐ 89.000 VNĐ
Phụ Nữ Thông Minh Khởi Nghiệp
Tác giả: Ginny Wilmerding NXB: Tri Thức Hình thức: Bìa Mềm
(0)
75.000 VNĐ
Kinh Tế Học Tổ Chức
Tác giả: Claude Ménard NXB: Tri Thức Hình thức: Bìa Mềm
(0)
40.000 VNĐ
Ăn Trưa Với Nhà Kinh Tế
Tác giả: Steven E. Landsburg NXB: Thời Đại Hình thức: Bìa Mềm
(0)
60.000 VNĐ 75.000 VNĐ
Những Công Ty Đột Phá
Tác giả: Keith R. McFarland NXB: Tri Thức Hình thức: Bìa Mềm
(0)
51.200 VNĐ 64.000 VNĐ
Nghệ Thuật Quản Lý Nhân Sự
Tác giả: Lê Tiến Thành NXB: Thanh Hoá Hình thức: Bìa Mềm
(0)
52.000 VNĐ 65.000 VNĐ
Giải Mã Kinh Tế Trung Quốc
Tác giả: Gregory C Chow NXB: Hồng Đức Hình thức: Bìa mềm
(0)
106.000 VNĐ
Xem theo: