Hình thức: Bìa Cứng

 
Xem theo:        
Formosa Logo & Trademark Design
NXB: Tang Yung Hình thức: Bìa Cứng
(0)
850.000 VNĐ
Design Matters : Logos 01
Tác giả: Capsule Hình thức: Bìa Cứng
(0)
420.000 VNĐ
Creative Solutions : Logos
Tác giả: Anistasia Miller Hình thức: Bìa Cứng
(0)
750.000 VNĐ
Big Book Logos 5
Tác giả: David E. Carter NXB: Collins Design Hình thức: Bìa Cứng
(0)
900.000 VNĐ
American Corporate Identity 2009
Tác giả: David E Carter Hình thức: Bìa Cứng
(0)
900.000 VNĐ
The Big Book of Design Ideas 3
Tác giả: David E. Carter Hình thức: Bìa Cứng
(0)
900.000 VNĐ
The New Big Book of Color
Tác giả: David E. Carter Hình thức: Bìa Cứng
(0)
900.000 VNĐ
The Complete Color Harmony
Hình thức: Bìa Cứng
(0)
550.000 VNĐ
New York Festivals 15
Tác giả: New York Festivals Hình thức: Bìa Cứng
(0)
1.050.000 VNĐ
American Corporate Identity 2008
Tác giả: David E. Carter Hình thức: Bìa Cứng
(0)
800.000 VNĐ
Logos Redesigned
Tác giả: David E. Carter NXB: Collins Design Hình thức: Bìa Cứng
(0)
300.000 VNĐ
Structural Displays
Tác giả: Josep M.Garrofe Hình thức: Bìa Cứng
(0)
900.000 VNĐ
Blogs: Mad about Design
Tác giả: Vilaseca Hình thức: Bìa Cứng
(0)
650.000 VNĐ
Formosa Package Design Elite Album
NXB: Tang Yung Hình thức: Bìa Cứng
(0)
850.000 VNĐ
PANTONE GGS201 COLOR BRIDGE®
NXB: Pantone Hình thức: Bìa Cứng
(0)
3.000.000 VNĐ
Unique Packaging
Tác giả: Marta Serrats NXB: Collins Design Hình thức: Bìa Cứng
(0)
700.000 VNĐ
Structural Packaging
Tác giả: Josep M. Garrofe Hình thức: Bìa Cứng
(0)
600.000 VNĐ
The Packaging and Design Template Sourcebook
Tác giả: Luke Herriott NXB: RotoVision Hình thức: Bìa Cứng
(0)
530.000 VNĐ
The Best of Brochure Design 10
Tác giả: Perry Chua Hình thức: Bìa Cứng
(0)
760.000 VNĐ
Xem theo: