Quản trị kinh doanh

 
Xem theo:        
Sắp xếp:    
Người Dám Cho Đi Bán Được Nhiều Hơn
Tác giả: Bob Burg - John David Mann NXB: Trẻ Hình thức: Bìa Mềm
(0)
112.500 VNĐ 125.000 VNĐ
Nhà Lãnh Đạo Dám Cho Đi
Tác giả: Bob Burg - John D. Mann NXB: Trẻ Hình thức: Bìa Mềm
(0)
76.500 VNĐ 85.000 VNĐ
Cưỡi Thuyền Ngược Gió
Tác giả: Nobuyuki Takahashi NXB: Lao Động Hình thức: Bìa Mềm
(0)
47.700 VNĐ 53.000 VNĐ
Linh Hồn Của Quảng Cáo
Tác giả: Nobuyuki Takahashi NXB: Lao Động Hình thức: Bìa Mềm
(0)
47.700 VNĐ 53.000 VNĐ
Để Ngôn Từ Trở Thành Sức Mạnh
Tác giả: Nobuyuki Takahashi NXB: Lao Động Hình thức: Bìa Mềm
(0)
47.700 VNĐ 53.000 VNĐ
Đừng Quản Lý Hãy Huấn Luyện
Tác giả: Terri Levine NXB: Hồng Đức Hình thức: Bìa Mềm
(0)
38.400 VNĐ 48.000 VNĐ
Thủy Hử @
Tác giả: Thành Quân Ức NXB: Lao Động Hình thức: Bìa Mềm
(0)
107.100 VNĐ 119.000 VNĐ
Ngôn Ngữ Của Nhà Lãnh Đạo The Language Of Leader
Tác giả: Kevin Murray NXB: Hồng Đức Hình thức: Bìa Mềm
(0)
71.200 VNĐ 89.000 VNĐ
8 Quy Tắc Vàng Khởi Nghiệp
Tác giả: Sean C.Castrina NXB: Thanh Hoá Hình thức: Bìa mềm
(0)
55.200 VNĐ 69.000 VNĐ
Cuộc Chiến Định Mệnh
Tác giả: Antony James Beevor NXB: Tổng hợp TP.HCM Hình thức: Bìa mềm
(0)
143.200 VNĐ 179.000 VNĐ
Kinh Tế Học Ồ Quá Dễ
Tác giả: Ngọc Trân NXB: Trẻ Hình thức: Bìa mềm
(0)
72.000 VNĐ 80.000 VNĐ
Điều Hành Doanh Nghiệp Thật Là Dễ
Tác giả: Dick Cross NXB: Thanh Hoá Hình thức: Bìa mềm
(0)
62.400 VNĐ 78.000 VNĐ
Kinh Tế Lượng
Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng NXB: Phương Đông Hình thức: Bìa mềm
(0)
125.000 VNĐ
Quản Trị Dự Án Hiện Đại
Tác giả: Nguyễn Văn Dung NXB: Tài Chính Hình thức: Bìa mềm
(0)
75.000 VNĐ
Quản Trị Rủi Ro Xí Nghiệp
Tác giả: Dương Hữu Hạnh NXB: Lao Động Hình thức: Bìa mềm
(0)
205.000 VNĐ
Siêu Kinh Tế Học Hài Hước
(0)
71.200 VNĐ 89.000 VNĐ
29% Solution
Tác giả: Ivan R. Misner NXB: Lao động xã hội Hình thức: Bìa mềm
(0)
79.200 VNĐ 99.000 VNĐ
Thương Lượng Với Quỷ Dữ
Tác giả: Robert Mnookin NXB: TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA Hình thức: Bìa mềm
(0)
60.000 VNĐ 75.000 VNĐ
Thám Tử Kinh Tế
Tác giả: Tim Harford NXB: Lao động xã hội Hình thức: Bìa mềm
(0)
63.200 VNĐ 79.000 VNĐ
Xem theo:        
Sắp xếp: