Báo chí

 
Xem theo:        
Sắp xếp:    
Báo Cứu Quốc 1942 - 1954
Tác giả: Nguyễn Văn Hải NXB: Tri Thức Hình thức: Bìa Mềm
(0)
135.000 VNĐ
Bốn Học Thuyết Truyền Thông
Tác giả: Fred S. Siebert NXB: Tri Thức Hình thức: Bìa Mềm
(0)
65.000 VNĐ
Chuyện Đời Làm Báo
(0)
50.000 VNĐ
Nhật Ký Một Nhà Báo
Tác giả: Lê Văn Nuôi NXB: Trẻ Hình thức: Bìa mềm
(0)
90.000 VNĐ
Phía Sau Mặt Báo
Tác giả: Vũ Đức Sao Biển NXB: Trẻ Hình thức: Bìa mềm
(0)
25.200 VNĐ 28.000 VNĐ
20 Năm Những Bài Báo Đổi Mới
Tác giả: Nhiều Tác Giả NXB: Trẻ Hình thức: Bìa mềm
(0)
77.000 VNĐ
Để Báo Giới Trích Dẫn Lời Bạn
Tác giả: William Essex NXB: Lao động xã hội Hình thức: Bìa mềm
(0)
44.100 VNĐ 49.000 VNĐ
Các thể loại báo chí phát thanh
Tác giả: V.V.Xmirnốp NXB: Thông tấn Hình thức: Bìa mềm
(0)
57.000 VNĐ
Những Bài Báo Đoạt Giải
Tác giả: Nhiều Tác Giả NXB: Thanh niên Hình thức: Bìa mềm
(0)
35.000 VNĐ
Báo Chí Truyền Hình - Tập 2
Tác giả: A.Ia. Iurốpxki NXB: Thông tấn Hình thức: Bìa mềm
(0)
34.000 VNĐ
Xem theo:        
Sắp xếp: